PROJECT F - CAR COSMETICS

Fakturačná adresa / Invoice adress / Rechnungsanschrift

Jakub Furda - JFaudio
Bezručova 3491/4
05951 Poprad - Matejovce
Slovakia
IČO: 46809708
DIČ: 1085335460
IČ DPH :SK 1085335460
Bankové spojenie: IBAN : SK5111000000002923880965 SWIFT : TATRSKBX
OBVODNÝ ÚRAD POPRAD,odbor živnostenského podnikania,Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad,č. živnostenského registra 740-28114
+421949 303 566
carcosmetics@project-f.sk

Orgán dozoru / Supervisory Authority / Aufsichtsbehörde:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6
080 01  Prešov 1
tel: 051/7721 597
e-mail: pr@soi.sk

By using this website, you agree to the storage of cookies, which we use to provide services and customize ads