• -30%
PROJECT F ® - XTRACT - carpet cleaner and odour eliminator 5L

PROJECT F ® - XTRACT - carpet cleaner 5L

PFCXT5000B
In stock
€62.23 €88.90 -30%

(€9.09 za liter)

Tax included Delivery 1-3 days

An all-purpose, concentrated cleaner that permanently removes unpleasant odours at the molecular level. It is suitable for cleaning and degreasing various surfaces such as plastics, textiles, rubber.

 

Vlastnosti XTRACT - čistiaci prípravok a odstraňovač zápachu pre tepovač

Farba : ľanová žltá

Riedenie: V závislosti od znečistenia povrchu, je možné produkt riediť vodou v pomere 20ml prípravku na 10litrov vody. Odporúčame použitie destilovanej vody.

Návod na použitie :

 1. Mechanické nečistoty na čistenom povrchu dôkladne vysajte vysávačom.
 2. Čistiaci prípravok XTRACT rozrieďte s teplou vodou v pomere 20ml prípravku na 10l vody.
 3. Rozriedený prípravok strojne rozprášte na čistenú oblasť a nechajte pôsobiť pár minút.
 4. V závislosti od znečistenia, na uvoľnenie nečistôt použite kefu na kožu PROJECT-F.
 5. Prípravok strojne extrahujte. V prípade potreby postup opakujte.
 6. V poslednom kroku použite na neutralizáciu čistú vodu, ktorú strojne aplikujete a následne extrahujete.

Bezpečnostné upozornenia :

 • H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H315 Spôsobuje podráždenie kože.
 • P280 Noste ochranné rukavice.
 • P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
 • P332+P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P362+P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.

Obsahuje: 5% alebo viac, ale menej ako 15% aniónové povrchovo aktívne látky, konzervačné látky: (etyléndoxy) dimetanol, etán-1,2-diol.

Dôležité! Chráňte pred mrazom, uchovávajte pri izbovej teplote a mimo dosahu detí. Spotrebujte do dátumu uvedeného na obale. Po otvorení skladujte v pôvodnom, riadne uzavretom obale a spotrebujte do 12 mesiacov. 

Objem: 5L

Krajina pôvodu: Slovenská republika

vacuuming and carpet cleaning XTRACT
vacuuming and carpet cleaning with PROCLEEN all purpose cleaner
vacuuming and carpet cleaning with machine cleaning
Tepovanie koberca s tepovačom XTRACT
No reviews