PF BATTLE NA INSTAGRAME

REGISTRÁCIA UKONČENÁ. Sledujte instagram @magpie.automotive a @projectfcarcosmetics pre ďalšie informácie.

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE PF BATTLE - štatút súťaže na Instagrame

Organizátor súťaže:

Jakub Furda – JFaudio so sídlom Bezručova 3491/4, 05951 Poprad – Matejovce IČO: 46809708

DIČ: 1085335460

IČ DPH :SK 1085335460

 

Kontaktné údaje:

Telefón/Mobil: +421949303566

E-mail: carcosmetics(zavináč)project-f.sk

Čas trvania súťaže

Registrácia bude prebiehať v čase od 18.11.2020 do 30.11.2020 ( Vrátane ). Súťaž bude prebiehať od 1.12.2020 do skončenia vyradzovania fotiek fanúšikmi

Miesto súťaže

Súťaž bude prebiehať na instagramovej stránke @magpie.automotive  a @projectfcarcosmetics

 

Podmienky účasti v súťaži

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 16 rokov s miestom doručovania na území Slovenskej republiky. Účasť v súťaži je dobrovoľná a bezplatná. Z účasti na súťaži sú vylúčení organizátori a zamestnanci prevádzkovateľov ako aj blízke osoby všetkých týchto osôb v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

 

Kto bude zapojený do súťaže

Účastník sa do súťaže zapojí tým, že v čase registrácie zašle ľubovoľnú exteriérovú fotku svôjho vozidla cez portál Project-F.sk

Výhry

a.)   Hlavnou výhrou tejto súťaže bude balík autokozmetiky Project F, ktorý sa skladá z :

 • PROJECT F ® - Freshwheelz - Wheel cleaner
 • PROJECT F ® - SikTire - Matt Tire GEL
 • PROJECT F ® - SlickLook - Quick Detailer PLUS
 • PROJECT F ® - AllCleen - APC Cleaner
 • PROJECT F ® - WashIT - PH Neutral Shampoo
 • PROJECT F ® - MagicIN - Interior Dressing
 • PROJECT F ® - Dark tire aplicator
 • PROJECT F ® - Dark wax aplicator
 • PROJECT F ® - Quick Wipe - Microfiber Cloth - Size: 40x40cm - Blue
 • PROJECT F ® - WashBOX - black bucket 12,5l
 • PROJECT F ® - Pero
 • PROJECT F ® - WaXXtreem - Wax 150g

Hodnota tejto výhry je 156,30 s DPH vrátane poštovného.

b.)  Výherca nemá právo na zámenu výhry, výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie a ani na jej poskytnutie v inom, ako prevádzkovateľmi určenom termíne.

 

Informácia o zdanení výhry

Výhra z reklamnej súťaže je ako iný príjem predmetom dane z príjmov v zmysle ust. § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) s výnimkou výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 EUR (slovom tristopäťdesiat eur), ktorá je v súlade s ust. § 9 ods. 2 písm. m) bod 2. zákona o dani z príjmov oslobodená od dane.

 

Podmienky pre získanie výhry

Do žrebovania budú zaradení tí, ktorí zašlú v čase registrácie súťažnú ľubovoľnú exteriérovú fotku svojho vozidla cez portál www.project-f.sk . Sútaž bude prebiehať na instagramovom profile @magpie.automotive a spôsobom insta-príbehov, kde budú ľudia hlasovať z pomedzi dvoch súťažiacich fotiek. Súťažná fotka, ktorá získa menej hlasov vypadáva. Súťažná fotka, ktorá získa viac hlasov postupuje do ďalšieho kola. Súťažne fotky sa budú pridávať do príbehov v poradí akým dorazili k nám cez portál www.project-f.sk .

Výherca bude určení vyradením všetkých iných súťažných fotiek v čase súťaže.

Výhernú súťažnú fotku zverejníme na instagramovom profile  @magpie.automotivea @projectfcarcosmetics a zároveň ho kontaktujeme prostredníctvom emailu na email, ktorý zadal pri registrácií súťažnej fotky. Výhru zasielame prostredníctvom kuriérskej spoločnosti Slovak Parcel Service s.r.o. v rámci Slovenska.

 

 

 

Strata práva na výhru

·      Každý účastník súťaže (vrátane hlasujúcich) je povinný poskytnúť prevádzkovateľom nevyhnutnú súčinnosť potrebnú na oznámenie a odovzdanie výhry (vrátane poskytnutia nevyhnutných osobných údajov potrebných pre odovzdanie výhry).

·      Výhra bude poskytnutá len osobe, ktorá spĺňa podmienky účasti v súťaži.

·      Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže účastníka, ktorý konal v rozpore s týmito Pravidlami, pokúsil sa získať výhru podvodným spôsobom alebo v rozpore s dobrými mravmi alebo svojím konaním akokoľvek poškodzoval dobré meno a povesť niektorého prevádzkovateľa.

·      Výherca je povinný prevziať si výhru v prevádzkovateľmi určenom termíne a mieste, inak stratí právo na výhru.

 

Ochrana osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov účastníkov súťaže sa riadi Pravidlami ochrany osobných údajov spojených s prevádzkou webovej stránky www.project-f.sk

Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook alebo Instagram a nemá s ňou žiaden vzťah.

Product added to wishlist
Product added to compare.

Používaním tejto internetovej stránky súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré využívame na poskytovanie služieb a prispôsobenie reklám