PROJECT F ® FOR PASSION TO BY UNIQUE

Fakturačná adresa / Invoice adress / Rechnungsanschrift

 • Jakub Furda - JFaudio
 • Bezručova 3491/4
 • 05951 Poprad - Matejovce
 • Slovakia
 • IČO: 46809708
 • DIČ: 1085335460
 • IČ DPH :SK 1085335460
 • Bankové spojenie: IBAN : SK5111000000002923880965 SWIFT : TATRSKBX
 • OBVODNÝ ÚRAD POPRAD,odbor živnostenského podnikania,Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad,č. živnostenského registra 740-28114
 • +421949303566
 • carcosmetics@project-f.sk

Dodacia adresa / Delivery adress / Lieferadresse / Showroom

 • Jakub Furda - JFaudio
 • Klimkovičová 1913/1
 • Košice
 • 04023
 • Slovakia
 • +421949303566
 • carcosmetics@project-f.sk

Orgán dozoru / Supervisory Authority / Aufsichtsbehörde:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6
080 01  Prešov 1
tel: 051/7721 597
e-mail: pr@soi.sk